Genel Kurula Çağrı

Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Derneğinin seçimli 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00 da Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Derneğinin 25 Mart Mahallesi Kaşifler Caddesi 2/8 Yenimahalle Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanmaması halinde Genel Kurulun 19 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. 

GÜNDEM

1- Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu

2- Divan Heyetinin seçimi ve Divan heyetine imza yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulu 2017-2018 ve 2019 yılları Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve tartışılması,

4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının oylanması ve ayrı ayrı ibrası,

5- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

6- Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu başkanına münferiden verilecek yetkiler, 

7- 2020-2022 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması, 

8- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Haber tarihi: 10 / 11 / 2020

Facebook: karayollarivoleybol Instagram: karayollarivoleybol Twitter: karayollarivoleybol

Önceki: Altyapı seçmelerimiz başlıyor...
Sonraki: Kamuoyuna Bilgilendirme