Genel Kurula Çağrı

Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Derneğinin seçimli 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10.00 da Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Derneğinin 25 Mart Mahallesi Kaşifler Caddesi 2/8 Yenimahalle Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanmaması halinde Genel Kurulun 13 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. 

GÜNDEM

1- Yoklama, Açılış, İstiklal Marşının okunması ve Saygı Duruşu

2- Üç kişiden oluşacak Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi ve Divan heyetine imza yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulu 2017-2018-2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve tartışılması,

4- Yönetim Kurulu 2017-2018-2019-2020 yılları Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının oylanarak ayrı ayrı ibrası,

5- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

6- Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu başkanına münferiden verilecek yetkiler, 

7- 2021-2023 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması, 

8- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Haber tarihi: 03 / 03 / 2021

Facebook: karayollarivoleybol Instagram: karayollarivoleybol Twitter: karayollarivoleybol

Sonraki: Altyapı seçmelerimiz başlıyor...